Jenergy

Tijdlijn problemen met Gemeente


Maart 2014: Sportclub Jenergy is geopend op Clusiushof 8 op basis van een bericht van de gemeente (24-05-2013) waarin duidelijk staat dat een fitnessclub past in het bestemmingsplan Poelgeest. Email 24 mei 2013

Juni 2017: Nog 2 kleinere ruimtes aan de overkant bij Jenergy toegevoegd Clusiushof 9 en Clusiushof 9-a op basis van een email van de gemeente "dat sportactiviteiten zowel in het huidige als in het toekomstige bestemmingsplan zouden passen" Email feb 2017

2019 Aan Jenergy werd aangeboden door Meerwonen om de ruimtes te kopen: Clusiushof 8 waar de sportschool is gevestigd en de naast gelegen Clusiushof 4 waar nog een slecht lopende supermarkt zat met een huurcontract voor onbepaalde tijd.
Jenergy heeft uiteindelijk de panden gekocht NA de interne vergadering tussen 2 wethouders (de heer Nieuwenhuis & de heer Huizing) en de toenmalige directeur van woningbouwvereniging van MeerWonen Peter Hoogvliet, waarbij ze alle 3 akkoord hebben gegeven om voor mij (als sportschoolhouder) deze ruimte aan te kopen. Jenergy koopt de ruimte vanwege de mogelijkheden om ooit haar faciliteiten te verbeteren, omdat daar veel behoefte is.

December 2019: Support & co, eigenaar van de supermarkt, zegt de huur op. Sinds juli 2020 staat de ruimte leeg.
link

2019: Wethouder aankondigt op een van de raadsledenvergaderingen aan dat de supermarktruimte niet als sportschool gebruikt mag worden. Daarop is veel onrust in de wijk Poelgeest ontstaan. Onder andere de posters op de ramen van Clusiushof 4, uitlatingen op Social media etc..
Zie hieronder voorbeelden.
poster op Clusiushof 4
poster op Clusiushof 4
commentaar op Jenergy Youtube channel

Februari 2020: Sinds bekendmaking dat de huur wordt opgezegd per juli 2020,, vraagt Jenergy aan de gemeente om de ruimte Clusiushof 4 voor sportactiviteiten te gebruiken. Er volgt veel correspondentie met maar een antwoord de ruimte mag niet gebruikt worden voor sportactiviteiten omdat het bestemmingsplan was veranderd in 2017 en sport niet meer in het bestemmingsplan staat voor Clusiushof.

Nergens in documenten van de gemeente staat vermeld dat er is gesproken over het weghalen van de sport uit het bestemmingsplan. Het is nooit gepubliceerd, aangekondigd in de Oegstgeester Courant. Ik ben er ook nooit over geïnformeerd. Ook de betrokkenen bij het nieuwe bestemmingsplan zeggen dat het nooit de bedoeling is geweest om het bestemmingsplan aan te passen voor de locaties waar Jenergy is gevestigd (in 2017; bij het schrijven van het nieuwe bestemmingsplan van Poelgeest)

Gemeente (verantwoordelijke wethouder) forceert Jenergy om een officiële aanvraag in te dienen voor een omgevingsvergunning in plaats van de fout in het bestemmingsplan te herstellen. Dit is volgens de gemeente de enige manier om de ruimte te mogen gebruiken.

Uiteindelijk duurt het maanden en maanden met véél financiële gevolgen. De eerder gehuurde/gekochte ruimtes aan de overkant kunnen niet verhuurd/verkocht worden omdat er geen zekerheid is dat de wethouder ooit toestemming geeft voor het gebruik van de nieuwe ruimte. Daarbij zijn er veel tekeningen aangeleverd, op verzoek van de gemeente, en moest Jenergy een advocaat in nemen om alle procedures na te kijken. Dit allemaal tijdens de Coronatijd waarbij sportschool 9 maanden dicht is geweest met een enorm omzetverlies en met nog steeds vrijwel alle vast lasten (ook voor de ruimtes die mogen niet gebruikt worden)

Na veel correspondentie kwamen er behoorlijk vergaande eisen van wethouder Nieuwenhuis; Jenergy mocht er geen enkele vierkante meter op vooruit gaan ("het streven is om de sportschool even groot of kleiner te maken dan wat het nu is" vertelde hij zonder uitleg) waardoor Jenergy niet alleen de ruimtes aan de overkant zou moeten afstoten, maar ook een gedeelte van de nieuwe ruimte moet afzetten/ongebruikt laten EN een afscheiding muur bouwen.
Jenergy heeft veel punten moeten accepteren waarmee ze het niet eens was, om ervoor te zorgen dat ze niet NOG langer geen gebruik kon maken van deze ruimte, welke ook maandelijks veel kosten met zich meebrengt. Had ze dit niet gedaan, dan had ze deze ruimte nu zeker niet kunnen gebruiken.

8 december 2020 omdat er steeds geen antwoorden van de gemeente kwamen, heeft Jenergy een
verzoek gedaan voor persoonlijk afspraak met de burgemeester en de wethouder. Burgemeester weigert het verzoek.

14 december 2020: Na veel pogingen komt er eindelijk een gesprek met de wethouder. Tevens de burgemeester gevraagd om hier bij te zijn, helaas weer negatief antwoord. Om te helpen en ondersteunen komt Maxime Verhagen, klant van Jenergy, mee naar het gesprek. Maxime vertelt aan de heer Nieuwenhuis over de al veel te heftige financiële tijden voor de sportschool ivm Corona en vanwege het feit dat er geen antwoord komt van de gemeente. Maxime vraagt om het proces te versnellen en "positieve akkoord" te geven". Het antwoord van de wethouder (twee keer herhaald) "We kunnen de procedure ook nog langer maken"

27 januari 2021: Petitie gestart door de wijkbewoners. Unity NU Alleen door deze petitie en de aandacht van de media heeft de wethouder direct na het artikel in het Leids Dagblad eindelijk positief akkoord gestuft ( na 9 manden wachten) Dit was nodig om een officiële aanvraag in te dienen.

1 februari 2021:Leidsh Dagblad

1 februari 2021: Eindelijk ( na 9 manden wachten) 'Principe akkoord' ontvangen van de gemeente

2 februari 2021: officiële aanvraag ingediend

11 februari 2021 De verantwoordelijke wethouder geeft aan dat als Jenergy wil dat de
aanvraag goed verloopt, zij het afgesproken live interview met Unity.nu, dat op 12 februari 2021 zou plaatsvinden, moet afzeggen.. Nadat het interview is de afgezegd, is er een telefoongesprek geweest waarin is bevestigd dat alle documenten in orde zijn.

19 april 2021: Eindelijk de vergunning om de nieuwe ruimte te gebruiken gekregen (met als eis dat op de dag dat sportschool open gaat, mag helemaal NIKS meer doen met de ruimtes aan de overkant)
Met de vierkante meters die Jenergy gegeven werden konden wij op geen enkele manier ervoor zorgen dat mensen genoeg ruimte van elkaar zouden kunnen houden i.v.m. Corona & veiligheid. De enige oplossing om de nodige ruimte te kunnen creëren, was om er een extra tussenvloer bij te laten bouwen Het betreft hier een op zichzelf staande constructie waarvoor Jenergy eerder al toestemming heeft aangevraagd. Zie de mail 19.12.2013 en mail 20.1.2014 waarin staat dat voor deze soort constructie (dezelfde soort vloer wat we al 8 jaar hebben) is géén vergunning nodig. Deze tussenvloer is natuurlijk een gigantische investering en dat gaat zeker meer dan 15 jaar duren om het terug te verdienen, maar dit is noodzakelijk om alles in de beperkt toegestane vierkante meters te passen.

Vooralsnog hebben wij geen goede uitleg/reden gekregen waarom wij deze (onze EIGEN) vierkante meters niet zouden mogen gebruiken voor de sportschool. Deze "extra" vierkante meters zijn op dit moment erg hard nodig om mensen veilig te kunnen laten sporten.

3 mei 2021: Begint de verbouwing. Sinds de verbouwing krijgen wij VIER keer bezoek van de bouwcontrole van de gemeente, waarvan 2 keer onaangekondigd.

28 mei 2021:Alle door de gemeente gevraagde stukken (tekeningen en documenten van de tussenvloer, de brandveiligheid plan etc..) ingediend.

11 juni 2021: Leidsh Dagblad

11 juni 2021: vrijdagavond (gelijk na de artikel in Leidsh dagblad) emai dat de gemeente komt op maandag 14 juni samen met de brandweerinspecteur een brandveiligheid controle uitvoeren.

14 juni 2021: Brandweer inspectie/controle van de gemeente. ALLES goed gekeurd, incl de tussenvloer.

15 juni 2021: Gemeente vraagt naar de geluidsrapport (omdat we willen boven yoga en klassieke ballet lessen voor kinderen geven, net zelfde als in onze yogaruimte aan de overkant wat we nu niet meer mogen gebruiken)

1 juli 2021: Geluidsrapport en alle (aanvullende) gegevens tussenvloer inngeleverd.

2 juli 2021: Gemeente vraagt parkeeronderzoek.

2 juli 2021: Ik heb klacht ingediend bij de gemeente Oegstgeest

5 juli 2021: Gemeente vraagt nog 6 (nieuwe) o.a. heel specifieke stukken (bv "Stabiliteitsberekening en schijfwerkingsberekening nieuwe tussenvloerconstructie incl. aansluitdetails vloerbeschot aan vloer-/randliggers;")

8 juli 2021: Een poging van Iris om een afspraak met burgemeester te maken om haar petitie te overhandigen.
Antwoord: dat kan pas na de vakantie (vakantie begint 19 juli)

13 juli 2021: Parkeeronderzoek ingelevert met de volgende vragen (cc naar de raadsleden):
1. Waarom blijft het gebruiksverbod van kracht?
2. Wat is de reden van de aanvraag voor het parkeeronderzoek (welke op 2 juli aangevraagd is) En wat heeft dit te maken met de veiligheid van de tussenvloer (volgens wethouder Nieuwenhuis is veiligheid de reden voor het gebruiksverbod, althans dat vertelt hij mensen die vragen waarom het gebruiksverbod nog van kracht is).
3. Wat is de reden van jullie aanvraag van hele specifieke stukken (bv "Stabiliteitsberekening en schijfwerkingsberekening nieuwe tussenvloerconstructie incl. aansluitdetails vloerbeschot aan vloer-/randliggers;") Deze zijn pas op 5 juli opgevraagd; waarom is dit niet gelijk opgevraagd met de andere stukken? Meneer Bastiaan Beers van de JuRo Unirek (het bedrijf dat de tussenvloer heeft geplaatst) vertelde mij dat in de 10 jaar dat hij voor dit bedrijf werkt, dit soort stukken nog nooit zijn opgevraagd.
4. Kunt u mij bevestigen dat nadat ik deze stukken aangeleverd heb er geen andere verzoeken meer komen? (Dit alles kost me behalve veel tijd ook behoorlijk veel geld)

14 juli 2021: Nog een poging van Iris om een afspraak te maken om petitie te overhandigen. Helaas ook niet gelukt.

17 juli 2021: Email van de verantwoordelijk ambtenaar met "uitgebreide" antwoorden op mijn vragen. email 17 juli In kort: "We zullen je zoveel documenten vragen als we willen. We weten niet hoe lang gaat het duren. Wij garanderen niet dat u de toestemming krijgt"

19 juli 2021: Alle documenten, die de gemeente op 5 juli heeft gevraagd, zijn verstuurt

26 juli 2021 Nog meer specifieke gegevens/berekeningen aangevraagd, zoals voor "de stalen liggers welke dienen als raveling naast het trapgat" en "verder enkele informatieve aandachtspunten op de tekeningen, zoals het op enkele posities toepassen van staalsoort S355 etc. "

28 juli 2021 De aanvullende gegevens/berekeningen, aangevraagd op 26 juli, zijn verstuurd.

5 aug 2021 Afspraak met de burgemeester om klacht te bespreken. In een lange gesprek alle punten van de klacht waren uitgebreid besproken.
De aanwezige specialist bevestigde dat de bestemmingsplan was indd per abuis veranderd (deze wijzigingen waren nooit besproken en nooit bekend gemaakt).
Tijdens gesprek is aan mij bekend gemaakt dat de tussenverdieping constructief ook goed gekeurd is.

8 sept 2021 Demonstratie bij de Gemeente Oegstgeest
Tijdens demonstratie maakt wethouder Nieuwenhuis duidelijk voor iedereen hoe "belangrijk" voor hem de gezondheid van de Oegstgeestenaren is. Gebruiksverbod blijft staan (ook alle documenten al lang geleden goedgekeurd). De oude Yoga ruimte mag niet gebruikt worden (zonder uitleg). Wethouder laat weten dat hij is zeker niet van plan om de fout in de bestemmingsplan te herstellen.

In de Sleutelstad

9 sept 2021 Eindelijk email van de gemeente met positief advies:
Tijdens het legalisatie onderzoek hebben wij getoetst op de volgende onderdelen:
-Afwijken bestemmingsplan
-Constructieve veiligheid
-Brandveiligheid
-Geluid
-Parkeren
Ten behoeve van het legalisatie onderzoek kunnen wij ambtelijk een positief advies afgeven.

9 sept 2021 Op de vergadering Burger in de Gemeente mag ik 5 min inspreken. Ik verzoek de raadsleden om de fout in de bestemmingsplan te herstellen. Vervolgens stuur ik een brief naar de raadsleden met de uitslagen WOB onderzoek :
"Gelet op de ernstige gevolgen voor mijn bedrijfsvoering, verzoek ik u hierbij om met enige spoed deze wijziging ongedaan te maken en het wordt "sport" terug te zetten in de bestemmingsplan.
Dat heeft te maken niet alleen met de nieuwgebouwd tussenverdieping, maar ook met een ruimte voor boksen op de begane grond, die nu ook niet gebruikt mag worden omdat in de huidige bestemmingsplan "sport" is uitgehaald"

20 sept 2021 Omdat het "foutje" in de bestemmingsplan nog steeds niet is gecorrigeerd, boksen buiten niet meer gaat met dit slechte weer, maar de wethouder Nieuwenhuis onze eigen ruimte niet laat gebruiken, moest ik -noodgedwongen- voor de ruimte op de begane grond voor boksen weer een aparte officiële aanvraag voor nog een vergunning indienen. Onze oude boksles-ruimte mogen we ook niet gebruiken van de wethouder.
Dat is al het derde(!) traject voor al de derde vergunning (met nog meer kosten), dit zou allemaal niet nodig zijn als het woordje "sport" niet "mysteriously" was verdwenen uit het bestemmingsplan.
Op mijn klacht tegen wethouder Nieuwenhuis en zijn manier van omgang met onze sportschool in de afgelopen twee jaar, heb ik nog steeds geen antwoord van de burgemeester ontvangen, met als uitleg dat "de klacht heel complex is".

13 okt 2021 Gebruiksverbod is nog steeds niet afgehaald. Nog steeds geen reactie van de burgemeester op mijn klacht.

14 okt 2021 inspraak van onze klant en bovenbuurvrouw Marjolein Gunkel op de raadsvergadering Oordeelsvorming Ruimte, kijk op tijd 2.58.30 Text

15 okt 2021 Eindelijk heb ik een reactie van de burgemeester op mijn klacht tegen wethouder Nieuwenhuis gekregen.
Het lijkt er op dat de wethouder deze reactie zelf geschreven heeft. Onrechtvaardig en op veel punten gewoon niet waar. Heel anders dan in ons gesprek; de klacht bespreking op 5 aug.
Zwaar teleurgesteld in onze burgemeester.
Het lijkt er op dat het bestuur in Oegstgeest te veel van elkaar afhankelijk zijn.
Het staat er wel een belangrijk zin in:" Wij hebben geprobeerd te achterhalen hoe destijds, in 2017, de besluitvorming omtrent de wijziging in het bestemmingsplan tot stand is gekomen, maar we hebben daar niets over kunnen vinden."

27 okt 2021 De vergunning voor de extra-verdieping is binnen, de vragen van de fractie Hart voor Oegstgeest hebben blijkbaar goed geholpen! Nu nog besluiten tot herstel van de fout in het bestemmingsplan...(Onze ruimte voor boksen op de begane grond mogen we officieel nog steeds niet gebruiken)


28 okt 2021 We zijn met een groep van Jenergy leden naar de raadsleden vergadering.
De gemeente heeft toegegeven dat er fout in het bestemmingsplan is maar dat ze wijziging niet nodig vinden omdat de vergunning inmiddels is verleend.
Wethouder Nieuwenhuis vindt dat hij geen vergunning zal verlenen voor de uitbreiding (onze ruimte voor boksen), daarmee dupeert hij onze klanten in de sportactiviteiten en mij als een ondernemer.
D66 nog steeds denkt dat ik hebt toegezegd niet uit te breiden,wat natuurlijk onzin is. Dat heb ik nooit gezegd. Wethouder Nieuwenhuis laat de raadsleden geloven dat ik een overeenkomst had met de "omwonende". Is niet waar. Ik heb nooit met de "omwonenden" gesproken en had nooit "overeenkomst" met ze.

11 november 2021 Vergadering Gezamenlijke oordeelsvorming Burger en Ruimte Inspraak van Marjolein Gunkel 11 november staat 23.04 (tekst) . Mijn inspraak op 19.38 (tekst)


_________________________________________________________________

Petitie

Klacht ingediend bij de gemeente Oegstgeest

Leidsh Dagblad 11.6.2021

Unity NU